آموزش استفاده بهینه از تیغه اره های نواری

سرفصل های آموزش اپراتوری و استفاده بهینه از تیغه های اره نواری شامل 3 دوره و به شرح ذیل می باشند:

دوره مقدماتی آموزش تیغ اره نواری

- مقدمه
- معرفی شرکت ابرله
- تاریخچه برش
- انواع اره
- تئوری برش
- انواع ماشین اره
- آنالیز ماشین اره
- آنالیز تیغه اره نواری
- جنس ابزار برش
- جنس بدنه
- فرم هندسی اره
- براده مطلوب
- آب بندی تیغه اره نواری بی متال
- کشش تیغه اره
- 12 مورد بازرسی ماشین اره 
- فاکتورهای نیروی انسانی

دوره میانی آموزش تیغ اره نواری

- شناخت مواد (متالوژی ساده برای اپراتورها)
- انتخاب تیغه اره مناسب
- تنظیمات ماشین
- تنظیمات سرعت برشی

دوره تکمیلی آموزش تیغ اره نواری

- شناخت و تحلیل عیوب ایجاد شده بر روی تیغه اره و نحوه ی برطرف کردن آنها
- آب بندی تیغه اره نواری کاربایدی
- نحوه برش مواد سخت و سوپر آلیاژی
کلاس های آموزشی در محل کارخانجات آماده برگزاری می باشند.

لطفا در صورت نیاز با فروشگاه پایتخت تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 66814931 – 66814635        فکس : 66814574        ایمیل : INFO@PSAW.IR