ماشین اره نواری | دستگاه اره نواری | پایتخت

ماشین های اره نواری در دو نوع فرم بر (عمودی) و و افقی تولید و عرضه می شوند و به دلیل توان تولید بالا، انعطاف پذیری و سادگی چنان در دنیا مرسوم شده اند که سازندگان بیشماری در کشور های مختلف اینگونه ماشین ها را تولید می کنند.

ابزار در این روش یک نوار باریک . بلند شبیه کمربند (ابزار یک تسمه بسته است ) قابل انعطاف است که به صورت ممتد، در یک جهت مانند یک تیغه اره بی انتها عمل می کند این تیغه اره به صورت کمربند دور حداقل دو پول نصب شده و از بین راهنماهای تیغه عبور می کند ، این راهنماها تیغه را هدایت می کند و در مسیر برش نگه می دارند و باعث میشوند که کار دقیق تیغه ادامه یابد.