حضور Eberle در نمایشگاه بین المللی صنعت ایران

حضور Eberle در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران

از غرفه شرکت Eberle   در پاویون آلمان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در تاریخ 14 الی 17 مهر ماه واقع در محل نمایشگاه های بین المللی بازدید نمایید.

 

برای اطلاعات بیشتر کیلک کنید