وب سایت جدید پایتخت راه اندازی شد

وب سایت جدید پایتخت راه اندازی شد
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر مجموعه پایتخت تصمیم گرفت وب سایت قدیم را تغییر دهد.وب سایت جدید در دستگاه های موبایل نیز به شکل صحیح نمایش داده می شود