تیغه اره نواری | تیغ اره نواری | تیغ اره نواری پایتخت

در تیغه اره های نواری ، فرم تمایل دندانه ها یا به صورت موجی است و یا به صورت چپ – راست – مستقیم .

فرم های دیگری نیز توسط سازندگان مختلف ساخته می شود . تمایل دندانه ها به صورت چپ – راست – مستقیم برای کابردهای عمومی مناسب تر است .

تیغه اره های نواری معمولا از نظر فرم تمایل دندانه ها به دو صورت موجی و چپ – راست – مستقیم ساخته می شوند . فرم تمایل چپ – راست – مستقیم برای کارهای عمومی ، برشکاری مقاطع توپر بزرگ و ورقهای ضخیم مناسب است .

بازدهی برشکاری مواد مختلف بستگی به فرم دندانه تیغه اره دارد . فرم دندانه استاندارد ، برای برشکاری اغلب مواد فلزی مناسب است . فرم دندانه باز برای برشکاری آلومینیم ، منیزیم ، مس و برنج نرم مناسب است . فرم دندانه قلابی برای برشکاری اغلب فلزات غیرآهنی به کار می رود .

برای کسب بهترین نتیجه در برشکاری لازم است به دستورالعمل سازنده تیغه اره مراجعه کرد تا بتوان تیغه اره با ویژگیهای  مناسب ( از نظر فرم تمایل دندانه ها ، فرم دندانه ها و تعداد دندانه در هر اینچ ) را برای هر ماده ای انتخاب نمود .